Bir organizasyonel yapının kişilere bağlı olmaksızın faaliyetlerini sürdürebilmesi ve geliştirilmesini sağlayan bir yapıda bir sistemin kurulmuş olmasını "kurumsallaşma" kavramıyla açıklayabiliriz. Kurumsallaşmayla organizasyonel  yapı kişilerden bağımsız ve sürdürülebilir bir sisteme dönüşmektedir.Organizasyonel yapının başarılı    olmasının ve gelecekte de varlığını sürüdürebilmesinin ilk adımı doğru insan kaynakları planlaması ve  yönetimidir.

İster kar elde etmek amacıyla kurulsun ister toplumsal fayda ilkesiyle kurulsun bütün organizasyonel yapıların  geleceğe hazırlanması amacıyla insan kaynakları yönetimi doğru bir şekilde planlanmalıdır. Rekabet piyasasında kar  amacıyla kurulan birçok firma doğru insan kaynakları yapılanmasını oluşturamadığı için kepenk kapatmakta, sosyal bir  amaç için kurulan organizasyonlar ise bu amacı gerçekleştirme konusunda başarısız olmaktadırlar.

 

GİRİŞİMCİ İNSAN KAYNAKLARI GRUBU DOĞUYOR

2010 yılında insan kaynakları alanında farkındalık uyandırmak, özellikle kamusal kaynaklı personel teşviklerinden daha fazla işletmenin yararlanmasını sağlamak,  İK alanında işbirliği kültürünün geliştirmek ve sürdürülebilir bir iletişim ağı kurmak amacıyla "GİRİŞİMCİ İNSAN KAYNAKLARI GRUBU" kuruldu.Yapılanmanın hemen ardından üyeler arasında iletişim ağı kurularak; bilgi paylaşımı, cv paylaşımı, ik alanında ki gelişmeler gibi konuların paylaşıldığı  grup kültürü oluşturma hususunda ilk adımlar atıldı.Üyelerle yapılan iç toplantılarda grubun amacı, faaliyetleri, toplanma şekilleri gibi bir çerçeve çizilmeye çalışıldı:

  • İnsan Kaynakları alanında kapasite geliştirici eğitimler
  • İnsan Kaynakları alanında kurumların etkinliklerinin tespiti ve bu etkinliklere katılım
  • Personel teşvik sistemi sunan  kurumlarla işbilriğinin arttırılması
  • Özellikle kurumsal firmaların insan kaynakları yetkililerini gruba dahil ederek nitelikli bir büyüme sağlanması                                                                                

ÇÖZÜM ORTAĞI KURULUŞLARIN KATKISI
Grubun belirlediği amaçlara ulaşabilmesi için kurumlarla işbirliğinin arttrılması zorunluluğu karşısında, insan kaynakları alanında yapmış olduğu faaliyetlerle en büyük çözüm ortağı olan kurum İŞKUR olarak belirlendi, İş arayanlar ile işverenler arasında bir köprü vazifesi gören kurum insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik olarak "Danışmanlık Hizmetleri, İstihdam Fuarları, Kariyer Günleri..." gibi faaliyetleri yürütürken, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası sürecin geliştirilmesinde çarpan etkisi yaratarak yapılan çalışmalara hem değer kazandırmış hem de daha çok kurumun ilgisini çekmesini sağlamıştır.

GİRİŞİMCİ İNSAN KAYNAKLARI GRUBU GELECEĞİNİ KURUYOR
2016 yılında artık bilinirliği artmış, işgücü piyasasında yapılan etkinliklere destek anlamında güven kazanmış olarak karşımıza çıkan İK Grubu; alanında çalışmalarını kurumsallaştırarak herkesimin faydalanacağı bir organizasyon yaratmak amacıyla 3 yıllık süreçte çalışacağı projeleri belirlemiştir:

  • İnsan Kaynakları alanında yapılan faaliyetlerin daha da kurumsal hal alması için kurumsal altyapının geliştirilmesi
  • İnsan Kaynakları alanında bilgi bankası sağlayacak web site çalışması 
  • Referans sistemiyle beyaz yaka çalışması
  • İK Zirvelerinin bölgeselleşmesi
  • Firmaların İnsan Kaynakları yaklaşımları ( firma tanıtım rehberi)

GİRİŞİMCİ İNSAN KAYNAKLARI DERNEĞİ KURULDU

Yapılan altyapı çalışmaları ve grup üyelerinin de isteği ile 3 Ocak 2017 tarihinde Girişimci İnsan Kaynakları Derneği ( GİDERİK) kuruldu. Bu aşamadan sonra bütün çalışmalarını sivil toplum örgütü statüsünde, insan kaynakları alanında Türkiye'nin markası olma hedefine doğru yürüyecek.

Girişimci İnsan Kaynakları Derneği gelinen nokta itibariyle yaptığı çalışmalarla çevresinde fark yaratmayı başarmıştır. Bu çalışmaların firmalarda, kurumlarda, organizasyonlarda etkin bir şekilde uygulanması yönünde gelecek planlamasının çerçevesi de çizilmiştir. Her organizasyonun merkezinde "İnsan" vardır. Dünya teknolojinin etkisiyle birbirine daha da yaklaşırken, yapısal dönüşüm de hız kazanmaktadır. Bu değişimler insanı sosyo ekonomik, kültürel,..açıdan etkilerken İNSAN YÖNETİMİ konusu da her zaman yeni modeller sunulacaktır. Burada en önemli nokta Küresel gelişmelerle yerel özelliklerin birbirine uyumlu halde özgün bir şekilde yönetim yapısının ortaya konmasıdır. Girişimci İnsan Kaynakları Grubumuz için her insan ayrı bir değer, her organizasyon ayrı bir kültür olarak ele alınacak; yönetimin temel bilimsel metodlarını yerel özelliklerle bir araya getirmek ve dokunduğu her yere değer kazandırmak için  çalışmalarını sürdürecektir.

Serkan ÖZADA
Girişimci İnsan Kaynakları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı 

                   or
or