GİRİŞİMCİ İNSAN KAYNAKLARI DERNEĞİ

                                                                                                    (GİDERİK)

 

Geçmiş

Bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olarak 03 Ocak 2017 tarihinde kuruluşunu gerçekleştiren Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK), 2010 yılında ‘’Girişimci İnsan Kaynakları Grubu’’ adı altında, insan kaynakları alanında farkındalık uyandırmak, özellikle kamusal kaynaklı personel teşviklerinden daha fazla işletmenin yararlanmasını sağlamak, İK alanında işbirliği kültürünü geliştirmek ve sürdürülebilir bir iletişim ağı kurmak amacıyla yola çıkmıştır.

Bu noktadan günümüze kadar geçen süreçte, en önemli çözüm ortaklarından olan İŞKUR tarafından düzenlenen İstihdam Fuarları, Kariyer Günlerinde grubun katılımın yüksek olmasına etkisi ve faaliyetlerin verimliliğine katkısı üst düzeyde gerçekleşmiştir. Bu etkinliklerin yanı sıra işgücü piyasasına yön veren Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ), Deniz Ticaret Odası (DTO), Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB), Büyükşehir Belediyesi ve üniversitelere yapılan ziyaretlerle grubun ve derneğin amacı hakkında bilgilendirme yapılarak işbirliği zemini oluşturulmuştur.

Bu süreçte dernek, işgücü piyasasında var olan organizasyonel eksikliği gidermek, insan kaynakları alanında bütüncül bir sistemin oluşturulabilmesi için işgücü piyasasına yön veren aktörlerle işbirliği ve iletişimini sürekli arttırmış olup, bu işbirliklerini çeşitli kurum ve kuruluşlarla imzaladığı protokollerle güçlendirmiştir.

Kronoloji

 • 2010   Kuruluş,
 • 2011   İlk defa ‘’İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimleri’’ başlatıldı,
 • 2012   Bölgede ilk defa ‘’İnsan Kaynakları Zirveleri’’ (ikz) başlatıldı,
 • 2014   Türkiye’nin örnek projesi seçildi,
 • 2015   Bölgenin en büyük İnsan Kaynakları Zirvesi gerçekleştirildi,
 • 2016   ‘’Kurumsallaşma ve Markalaşma Eğitimleri’’ başlatıldı,
 • 2017   Türkiye’nin en prestijli İK Yönetimi ve Liderlik Zirveleri arasında yer alındı
 • 2018   AkademİK kuruldu
 • 2019  İKZ8 Zirvesi 750+ profesyonel katılımcıyla gerçekleştirildi.
 • 2022   Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü / 3. Altın Çilek Ödülleri
 • 2023   Yılın İnsan Kaynakları ve Kariyer Projesi Ödülü / 3. Altın Caretta Ödülleri

 

İnsan Kaynakları

Diğer yandan GİDERİK, Girişimci İnsan Kaynakları Grubu olarak yola çıktığı günden itibaren bir arada olan ekibin -derneğin kurulmasını müteakip- derneğe üye olması ile her biri kendi alanında uzman, teknik becerilere sahip ve yetişmiş bir insan kaynağına sahip olmayı başarmış bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Bu süreç derneğe yapılan yeni üyelik başvurularının titizlikle incelenmesi neticesinde süreklilik arz etmekte olup, gerek kurumsal gerekse bireysel üyelik sayısı, dolayısıyla derneğin insan kaynakları yapısı her gün gelişim göstermektedir.

Analitik Kapasite

GİDERİK’in hali hazırdaki insan kaynakları kapasitesinin ve bu konuda geleceğe yönelik olarak da potansiyelinin olumlu olarak değerlendirilmesi, beraberinde analitik kapasitesinin yüksekliğini de getirmektedir. Yerel bir STK olarak GİDERİK, bünyesinde oluşturduğu ‘’Proje Koordinasyon Kurulu’’, ‘’Eğitim Koordinasyon Kurulu’’, ‘’İdari ve Mali Kurul’’, ‘’Basın Yayın Kurulu’’ ve ‘’Sosyal Etkinlik Kurulu’’ gibi kurullar vasıtasıyla projeler geliştirme, eğitimler gerçekleştirme, araştırmalar yapma ve yayınlar hazırlama yolunda altyapısını hazır hale getirmiştir.

Yönetim Yapısı

Dernek, yönetimsel anlamda oldukça şeffaf bir yaklaşımla hareket etmekte olup, 2010 yılından bu yana bu yönetim tarzını uygulamaya devam etmektedir. Derneğin tüm karar alma aşamalarında toplantılar düzenlenmekte, bilgilendirmeler yapılmakta, Yönetim Kurulu toplantıları dahil olmak üzere bu toplantılara dernek üyeleri davet edilmekte ve katılım göstererek katkıda bulunmak isteyen üyelerin talepleri olumlu karşılanmaktadır. Bu anlamda GİDERİK, yönetimsel birimleri yüksek performansla çalışan, üyelerine stratejik liderlik konusunda fırsatlar sunan bir yerel STK olarak, gerek yerel ve bölgesel düzeyde gerekse ulusal düzeyde tüm STK’lara örnek teşkil edebilecek bir kurumsal yönetim yapısı ile yoluna devam etmektedir.

Mali Yapı

Kurumsal sürdürülebilirlik hedefinin maddi ve finansal istikrar ve dayanıklılığa bağlı olduğu bilinci ile hareket eden GİDERİK, insan kaynaklarının güçlü olmasının bir sonucu olarak temel teknik becerisinin yüksekliği ile mali yönetim anlamında da güçlü bir STK’dır. Henüz 2017 yılı başında dernekleşmiş olmasına karşılık, akılcı kaynak yönetimi ile çalışmalarını sürdüren dernek mali yönetim anlamında da kurumsallaşma düzeyini her geçen gün geliştirmektedir.

Teknolojik Kaynaklar

Dernek faaliyetlerini yürütme aşamasında ihtiyaç duyduğu ofis altyapısı, bilgisayar, internet bağlantısı, projeksiyon vb. gibi teknolojik kaynaklar konusunda da sıkıntı yaşamamaktadır. Ayrıca dernek, kurum ve kuruluşlarla yapmış olduğu işbirlikleri ve protokoller vasıtasıyla da her türlü organizasyonu yapabilecek teknolojik kaynaklara ve imkânlara erişim kolaylığını elinde bulundurmaktadır. Faaliyetlerin her geçen gün planlı bir şekilde gelişmesi, çeşitlenmesi ve gerçekleştirilecek yeni projeler sonucu kapasitenin artmasıyla bağlantılı olarak derneğin teknolojik kaynakları da gelişim gösterecektir.

İşbirliği Protokolleri

25.01.2017 Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR)

28.02.2017 Toros Üniversitesi Rektörlüğü

04.05.2017 Mersin Girişimci İşadamları Derneği (MERSİNGİAD)

14.05.2017 Mersin Serbest Bölge İşletici AŞ (MESBAŞ)

16.06.2017 Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi

23.06.2017 Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO)

25.07.2017 Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB)

03.08.2017 Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD)

08.09.2017 DİVAN Otel -Mersin

12.09.2017 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)

04.10.2017 Mersin Ticaret Borsası (MTB)

10.10.2017 Mersin Üniversitesi Rektörlüğü

07.08.2018 Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)

10.10.2018 VM Medical Park Hastanesi

05.02.2019 Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB)

11.02.2019 UK Eğitim ve Danışmanlık (UK Training&Consulting)

Türkiye’de Dernekler

IPA Ülkelerinde Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Destek  (TACSO) Ofisi tarafından hazırlanan ‘’Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu’’nda da belirtildiği üzere Türkiye’de derneklerin kentsel ve bölgesel dağılımlarında dengesizlikler bulunmaktadır. (TACSO 2011)

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi verilerine göre TACSO’nun yaptığı bu analiz günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın, Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) güncel verilerine göre Türkiye’de hali hazırda faal olan dernek sayısı 115.428’dir. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Türkiye’nin 81 ilinde aktif olarak görev yapmakla birlikte bu kuruluşların bölgelere ve illere dağılımlarında eşitsizlikler göze çarpmaktadır. STK’ların kentsel alanlarda, özellikle üç büyük şehirde (İstanbul, Ankara ve İzmir) gözle görülür bir yoğunluğu bulunmakta olup Mersin İlinin de içinde bulunduğu Akdeniz Bölgesi’ndeki oranı ise 11.820 faal dernek sayısı ile sadece yüzde 10,2’dir. Mersin ilindeki faal dernek sayısı ise 2.122 olup, bu rakam Türkiye geneli faal dernek sayısının sadece yüzde 1,8’ine tekabül etmektedir. (DERBİS 2019)

STK Kısıtlılıklar

Ayrıca bu STK’lar çoğunlukla sosyal hizmetlerde ve dayanışmada (dini hizmetler sunan dernekler, spor dernekleri, sosyal dayanışma kuruluşları, profesyonel dayanışma dernekleri, kalkınma ve inşaat dernekleri gibi) daha aktif rol almayı hedeflemekle birlikte,  savunuculuk ve politika esaslı etkinlikleri hedefleyen STK sayısı oldukça azdır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de STK’ların stratejik olarak hedef kitle belirlemesinin pek yaygın olmadığı ve daha çok, tüm insanlığı ilgilendiren toplumsal konular ve hayırsever yaklaşımlar ile sınırlı kaldığı söylenebilir. Bu durum yapılan etkinliklerin çeşitlerine de yansımakta olup, sosyal toplantılar düzenleme, akşam yemeği organizasyonları ve ünlülerle buluşma gibi etkinlikler en sık karşılaşılan etkinlik çeşitleridir.

Genel olarak Türkiye’de özel olarak da bölgemizde ve Mersin ilimizde yer alan STK’lar, stratejik planlama kapasitesi zayıf, yönetimsel birimleri düşük performansla çalışan, stratejik güce sahip olmayan ve personellerine stratejik liderlik konusunda fırsatlar sunmayan kuruluşlar olarak görülmektedir. Bunun yanında STK’ların düşük analitik kapasiteye sahip olması da bir diğer sorundur. Diğer bir ifade ile STK’ların çok azı, araştırma etkinliği gerçekleştirme ve bulgular ile ilgili yayınlar yapma gibi faaliyetlerle uğraşmaktadır.

STK-STK İlişkileri

Türkiye’de STK’ların diğer aktörlerle ilişkilerinin arttırılmasına, ağ oluşturma kabiliyetleri ve işbirliği kapasitelerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. STK’ların bir araya gelme, beraber çalışabilme konularına yönelik yetenek ve farkındalıkları zaman içerisinde yükselmekle beraber henüz istenilen seviyelerde olduğu söylenemez. STK’lar arasındaki ilişkiler çoğunlukla resmi olmayan, sektörel bazlı, geçici ve kısa süreli, zaman zaman konu odaklı oluşturulan girişimler ve/veya platformlar şeklinde olabilmektedir. STK’ların bir kısmının en büyük ortağının yine bir STK olması durumu ile karşılaşılabilmekle beraber bu ortaklıklar da yine yurtiçi ve genellikle yerel STK’lar şeklinde olabilmektedir.

Bu noktadan hareketle STK’ların büyük çoğunluğunun iletişim içerisinde bulunduğu, bir araya geldiği, toplantı yaptığı STK sayısının genellikle oldukça düşük seviyelerde olduğu, buna bağlı olarak da doküman paylaşımı ve bilgi alış-verişinde bulunma düzeyinin alt seviyelerde kaldığı söylenebilir.   Ayrıca işbirliği konusundaki bir diğer sıkıntı da farklı alanlarda faaliyet gösteren STK’ların ilişkileridir. Genellikle STK’lar kendi faaliyet alanlarındaki STK’lar ile işbirliği ve diyalog içerisinde olmaktadırlar. Farklı alanlarda faaliyet gösteren STK’ların bir araya gelememesinin bir sonucu olarak da bu kuruluşlar, yeni iş ve yoğunlaşma alanları yaratamamaktadır. Tüm bu değerlendirmeler ışığında, STK’lar arasında çoklu ortaklıkların ve büyük ağların fazlaca yaygın olmadığı noktasına ulaşılmaktadır.

STK-Diğer kuruluş ilişkileri

Yerel STK’ların iletişim becerilerinin geliştirilmesi, etkinlik kapasitelerinin arttırılması ile toplumsal ve profesyonel anlamda fayda sağlama konusundaki en önemli adımlardan biri, diğer STK’lar, yerel yönetimler, kamu ve özel sektör ile akademik çevrelerle ilişkilerin geliştirilmesidir.

STK’lar ile Kamu Kurum/Kuruluşları, Yerel Yönetimler, üniversiteler, özel sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmalar, ticaret odaları, meslek odaları gibi diğer kar amacı gütmeyen kurum ve üst kuruluşlar arasındaki ilişkiler fazla gelişmemiştir. Bir başka ifade ile bu kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve koordinasyon oldukça zayıftır. Söz konusu kurum ve kuruluşlar genel olarak STK’ları güçsüz ve etkisiz, söz sahibi olmayan kurumlar olarak gördüklerinden, bu durum, STK’larla işbirliği ve birlikte çalışma ile bir araya gelme konularında olumlu bir tavır sergilememelerine yol açmaktadır. Bu durum STK’ların genel olarak verimli çalışmalarını, etkinlik kapasitelerini ve iletişim kanallarına ulaşabilme yeteneklerini kısıtlamaktadır.

Hedef

Girişimci İnsan Kaynakları Derneği çalışmalarını ve gelişimini, nitelikli büyüme amacına uygun olarak kısa, orta ve uzun vadeli hedefler şeklinde planlamaktadır. Bu kapsamda;

·         Derneğin kısa vadeli hedefleri;

Yıl içerisinde gerçekleştireceği etkinlik ve organizasyonların sayısı ile verimliliğini arttırmak,

·         Derneğin orta vadeli hedefleri;

AkademİK çatısı altında “İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsallaşma, Markalaşma, Personel Teşvikleri, Dijital Çözümler ile Kurumsal ve Kişisel Gelişim Eğitimleri,” konusunda farkındalık yaratan projelere devam etmek ve yeni projeler geliştirmek, 

Ulusal Ajans, AB projeleri ve Kalkınma Ajansı projelerine devam etmek ve yeni projeler geliştirmek,

Türkiye’nin en çok ilgi gören ve en büyük zirvelerinden olan İnsan Yönetimi ve Liderlik Zirvelerini (#İKZ serisi) düzenlemeye devam etmek,

Üniversitelerle işbirliği halinde gerçekleştirilen Kariyer Günleri etkinliklerine devam etmek,

·         Derneğin uzun vadeli hedefleri;

Bugüne kadar faaliyetlerini yerelden bölgesele, bölgeselden ulusal çapa taşıyan dernek, uzun vadede; yaptığı çalışmaları, oluşturduğu organizasyon ve etkinlikler ile marka haline getirdiği projelerini uluslararası alana yayma hedefini taşımaktadır.  

 Proje

Derneğin gerçekleştirmeyi hedeflediği projelerden biri ‘’Mersin Kamu, Özel Sektör, Akademi ve STK’lar İşbirliği Ofisi Kurulması Projesi’’dir. Söz konusu projenin hedef bölgesi Mersin İli geneli olup projenin başarıya ulaşmasını müteakip işbirliği ofislerinin ülke geneline yayılması hedeflenmektedir. 2019 yılında, bu hedefin belki de ilk adımı olarak tanımlanabilecek şekilde Erasmus+ kapsamında ‘’Kamu ve Özel Sektör İşbirliğiyle İnsan Kaynaklarının Gelişimi Projesi’’ Ulusal Ajans’a sunulmuştur.

Yerel STK’ların iletişim becerilerinin geliştirilmesi özel hedefinden hareketle, diğer STK’lar, kamu ve özel sektör ile akademik çevrelerle ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik İşbirliği Ofisi Kurulması projesi ile derneğin bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu işbirliği ve iletişimin bir üst seviyeye taşınması hedeflenmektedir.

Kurulması planlanan ofis vasıtasıyla, bir yandan devletin farklı kurumlarının sağlamakta olduğu teşvikler bir bütün halinde ekonomik ve sosyal taraflar ile kamuoyunun faydasına ve bilgisine sunulacak, diğer yandan da düzenlenecek eğitimler ve hazırlanacak projeler aracılığı ile işbirliği ve iletişim arttırılacaktır. Ayrıca ofisin kurulması ile yapılacak çalışmalar neticesinde, Mersin ilinde insan kaynakları yönetimi konusundaki standartların yükseltilmesi ile kamusal ve özel kaynakların işbirliği dâhilinde daha verimli bir şekilde kullanılması sağlanmış olacaktır.

Yine Mersin genelinde farklı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan sosyal, ekonomik, kültürel vb. faaliyetlerin, kurulması planlanan web portalı aracılığıyla, hem planlama hem de sonuç olarak bir bütün halinde görülmesi hedeflenmektedir. Bu yolla hem etkinliklerin kamuoyuna duyurulma aşamasına hem de etkinliklerin planlama aşamasına, ilgili diğer kurum ve kuruluşların katılması yönünde fayda sağlanacaktır.      

Sonuç

Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GiderİK);

·         Birlikteliğinin yarattığı güç ve kararlılıkla, aynı hedefe emin adımlarla yürüyen inovatif bir ekibe sahiptir.

·         Her biri alanında uzman, profesyonel yöneticiler tarafından 2010 yılında kurulan ve 3 Ocak 2017 tarihinden itibaren Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) adıyla çalışmalarını sürdüren bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

·         Kamu Kurumları, özel sektör işletmeleri, üniversiteler, odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) arasında organizasyon birliği sağlayarak özellikle; ‘’kurumsallaşma, markalaşma, dijital çözümler ve insan yönetimi ‘’ konularında farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.     

Faaliyetlerini yerelden bölgesele, bölgeselden ulusal çapa taşıyan dernek, uzun vadede; yaptığı çalışmaları, oluşturduğu organizasyon ve etkinlikler ile marka haline getirdiği projelerini uluslararası alana yayma hedefini taşımaktadır.   or
or