Deneyim, ilgi, güleryüz

     İnsanlığın her zaman ilk gündem maddesi olan sağlık, bir sektör olarak belki de son 50 yılın istikrarlı bir şekilde gelişen ve büyüyen alanları arasında en ön sıralarda yer alıyor. Bir yandan bu alandaki teknolojiler ve tedavi yöntemleri gelişirken, diğer yandan hekim, hemşire ve diğer sağlık personeli sayısı artıyor. Paralel olarak sağlık turizmi de hızla büyüyor. İnsanlar sağlık hizmeti almak için başka kentlere, hatta başka ülkelere gidiyor.

     Böylesine önemli bir sektörde teknoloji ve yatırımın önemi büyük olmakla birlikte, bunları kullanacak olanların insanlar (yani hekimler, hemşireler, teknik elemanlar) olması, ‘insan kaynakları’ boyutunda özel anlam kazanıyor. Sürekli büyüyen ve gelişen sağlık sektörü, özellikle gençlere iş ve kariyer fırsatları sunuyor.

                                                               

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞGÜCÜ İHTİYACI HANGİ MESLEKLER ÜZERİNE YOĞUNLAŞIYOR

     Sağlıktaki kariyer olanaklarının başını kuşkusuz hekimlik çekmektedir. Bu alan bambaşka bir konu olduğu için diğer meslek gruplarını incelemekte fayda var. Bunlardan biri ebelik ve hemşirelik. Mersin-Tarsus-Adana bölgesinde özel sağlık sektöründe, içinde bulunduğumuz dönemde en çok aranan meslek grubunu doğumhane tecrübesi olan ebeler oluşturuyor. Bunun ardından dal hemşireleri oluşturuyor. Özellikle endoskopi hemşiresi, KVC yoğun bakım hemşiresi ve ameliyathane hemşiresi, en çok aranan hemşire gruplarının başında geliyor. Bir dal hemşiresinin aylık kazancı bölgemizde, deneyimine göre 3.000 liraya kadar çıkabiliyor.

       Bölgemizde sağlıkta aranan diğer meslekleri ise öncelikle fizyoterapist, diyaliz teknikeri, odyometrist ve perfizyonistler oluşturuyor.

     İdari bölümlerde ise en yoğun işgücü ihtiyacı tıbbi sekreterlikte yaşanıyor. Bu alanda hastaneler tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik diplomalı başvurulara öncelik vermekle birlikte deneyim biraz daha fazla öne çıkıyor. Yönetici pozisyonunu hedefleyenler için ise lisans eğitimi (sağlık kurumları işletmeciliği gibi) almış olmak gerekiyor.

                                                       

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İNSAN İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ DAHA DA ÖNEM KAZANIYOR

     Sağlık sektöründe eğitim ve deneyim çok önemli olmakla birlikte, insan kaynakları yönetiminde aslında en az diğerleri kadar ciddiye alınan konu ise ‘insan ilişkileri’. Bugün bir özel hastane yöneticisi, çok iyi eğitime ve çok iyi deneyime sahip bir kişinin başvurusunu, eğer o kişi asık suratlıysa, insan ilişkileri zayıfsa büyük ihtimalle reddedecektir. Çünkü sağlık sektöründe muhatap olduğunuz kişiler ya hasta ya da hastanın yakınıdır. Yani morale ve ilgiye ihtiyacı vardır.

BÖLGEMİZDE ARAPÇA ÖNEMLİ BİR DİL SEÇENEĞİ HALİNE GELDİ

     Son yıllarda bölgemizin sağlık turizminde hareketlenmesiyle öne çıkan bir başka nitelik de yabancı dil haline geldi. İngilizce dünyada en çok kullanılan dil olması nedeniyle tercih nedeni olurken, bölgemizin coğrafi konumu itibariyle Arapça, sağlık sektöründe önemli bir dil seçeneği haline geldi.

     Bütün gençlerimize, başarılı bir iş hayatı diliyorum.

 

Ahmet EGİN

Medical Park Tarsus Hastanesi

Genel Müdürüor
or