İnsan Kaynakları Yönetimi; İşletmenin amaçlarına (misyon ve vizyon) ulaşabilmesi için  tüm insan kaynaklarının en doğru, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Kısa ve uzun vade de organizasyonun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için yeterli sayıda vasıflı çalışanın işe alınması kadar  personelin eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi, iş güvenliği ve iş sağlığının korunmasıyla organizasyonda tutulması önemli bir konu olarak görülmektedir.

        Bugün personel maliyetlerinin yüksekliği, iş tanımına uygun nitelikli personele ulaşmanın zorluğu, deneyimsiz personelin istihdam edilerek eğitim sürecinin uzaması firmaya alışma sürecinin maliyeti, sirkülasyonlar insan kaynaklarını kurumlara özgü çözümlere yöneltirken, kamusal kaynaklar personel teşvik sistemleri de firmaların ilgisini çekmektedir. Doğru personeli, doğru zamanda, doğru yerde istihdam etmek kadar doğru maliyetlerle istihdam edilmesi de firmaların insan kaynakları birimlerinden beklentileri arasına girmiştir.  Bu neden bugün İŞKUR, KOSGEB,SGK gibi kurumların personel alanında ki çalışmaları takip edilmesi gereken konular arasında yer almıştır.

1- İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR ?

İŞKUR tarafından uygulanan İşbaşı Eğitim Programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde  iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlayan, mesleki becerilerini geliştirmeyi amaçlayan  işi işbaşında öğrenme programıdır.  Burada ayırt edici nokta iş arayan işverenin işyerinde programı sürdürmektedir. 

2- PROGRAMIN İŞVERENE FAYDASI NEDİR ?

 • Nitelikli işgücü temin etmekte zorlanıyorsanız alacağınız kişileri herhangi bir maliyete katlanmaksızın kendi işyerinde eğitim vererek yetiştirebilirsiniz. ( Programa katılacak kişi siz belirleyebilir ya da İŞKUR iş ve meslek danışmanlarından destek alabilirsiniz)
 • Program boyunca herhangi bir maliyete katlanmadığınız gibi program sonunda işbaşına özel personel teşviğinden de yararlanabilirsiniz.                                                             

3- PROGRAMDAN HANGİ İŞVERENLER YARARLANABİLİR ?

 • Programın en büyük hedef kitlesi en az 2 çalışanı bulunan özel sektör işyerleridir. Bunun yanında en az 2 çalışanı bulunan dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, noterler gibi kurum ve kuruluşlar da yararlanabilmektedir.

4- PROGRAM NE KADAR SÜRMEKTEDİR ?

        Günde minimum 5 saat maksimum 8 saat olmak üzere haftada 45 saati geçmemek (haftada 6 günden fazla olamaz) üzere en fazla 320 fiili gün uygulanabilmektedir.

                                                             

5- PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR ?

 • İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak
 • 15 yaşını doldurmuş olmak
 • İşverenin 1. ve 2. derece kan hısmı veya eşi olmamak
 • Emekli olmamak
 • Programa devam etme anlamında herhangi bir engeli olmadığı İl Müdürlüklerince değerlendirilen öğrenciler ( ortaoöğretim-yükseköğretim..vs)
 • Programa başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde işverenin çalışanı olmamak

6- PROGRAMDAN KAÇ KİŞİ YARARLANABİLİR ?

       Kontenjan Sayısı; aynı il sınırları içindeki; aynı tüzel kişilik ve aynı vergi numarası altındaki değişik sigorta sicil numaralarına sahip bütün işyerleride  programın başlama tarihi itibariyle fiilen çalışan kişiler üzerinden hesaplanmaktadır. Fiilen çalışan sayının 1/10'u kadar kişi talep edilirken, işveren %50 istihdam garantisi vermesi durumunda programın başlama tarihinde toplam çalışan sayısının  %30' u kadar kişi talep edilebilmektedir.

 

7- HANGİ GİDERLER İŞKUR TARAFINDAN KARŞILANMAKTADIR ?

 • Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde (1.300 TL) gelir elde etme imkanı da verilmektedir. (Günlük 50 tl olmak üzere)
 • Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.

                                                       

8-PROGRAMDAN YARARLANMAK İSTEYEN İŞVERENLER NASIL BAŞVURU YAPABİLİR ?

    Belirlenen şartları sağlayan işverenler, İŞKUR tarafından kendilerine tahsis edilen iş ve meslek danışmanları aracılığı ile ya da doğrudan il müdürlüklerine /hizmet merkezlerine gelerek taleplerini iletebilirler.

                                                                            

                                                                                              

 


or
or