Girişimci İnsan Kaynakları Grubu olarak insan kaynakları alanında çalışmalarımızı sürdürürken özellikle iş arayanların ve üniversitede okuyan öğrencilerimizin sektörü tanımaları için kurumlarımızla istihdam sohbetleri gerçekleştireceğiz. Amacımız iş arayanların işgücü piyasasının ihtiyaçlarını genel olarak öğrenmesi ve sektörün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde kendini iş hayatına hazırlaması olacaktır.

         Konuyla ilgili ilk kurumumuz Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş ve ilk konuğumuz kurumun Genel Müdürü Sayın Edvar MUM oldu. Öncelikle Serbest Bölge İşleticisi A.Ş' ye ve Edvar Beye katkıları dolayısıyla teşekkürlerimizi sunarak MESBAŞ'ı tanımaya başlayabiliriz.

                                                       

 1-Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş  çok kısa belirmek gerekirse nasıl bir kurumsal yapılanmaya sahip?

Mesbaş 1986 yılında Mersin Serbest Bölgesi'ni işletmek amacı ile kurulmuş bir anonim şirkettir. Halka açık statüde kurulan şirketin sermayesinin %24'ü Kamu sektörüne,%76'sı özel sektöre aittir. Toplam ortak sayısı 173'dür.

Mersin Serbest Bölgesi'nin işletilmesi 06.08.1986 tarih 10877 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği MESBAŞ'a verilmiştir. Bu karara istinaden Mersin Serbest Bölgesi'nde tüm hizmetlerin verilmesi MESBAŞ'ın yükümlülüğündedir.

2-Mersin Serbest Bölgesinin ticaret ve istihdam konusunda Türkiye’de ki yeri neredir ?

2015 yılı sonu itibarı ile Mersin Serbest Bölgesi’nin ticaret hacmi 3.389.000.000.-$’dır. Bölge’de 8.587’i yerli, 192’si yabancı olmak üzere toplam 8.779 kişi istihdam edilmektedir.

3-Mersin Serbest Bölgemizde kaç  firma var ? Bu firmaların sektörel dağılımları  nelerdir?

2015 sonu itibarı ile Mersin Serbest Bölgesi’nde toplam 617 firma faaliyette bulunmaktadır. Bu firmaların 294’ü Alım-Satım, 170’i üretim, 112’si Kiralama, 62’si Depolama, 7’si bankacılık-sigortacılık ve 12’si diğer sektörlerde çalışmaktadırlar.

4-Serbest Bölge de toplam çalışan sayısı, kadın erkek istihdamı ve en fazla istihdamı bulunan meslekler nelerdir ?

2015 yılı sonu itibariyle Mersin Serbest Bölgesi’nde istihdam edilmekte olan 8.779 kişinin 396’sı yönetici, 527’si büro personeli, 1.906’sı vasıflı işçi, 5.416’sı vasıfsız işçi, ve kalanı diğer işlerde görev yapmakta olan personellerdir.

5-Serbest bölgede en fazla ihtiyaç duyulan meslekler nelerdir..ve  bu alanda çalışmak isteyen kişiler hangi kriterlere sahip olmalıdır?

Serbest Bölge’deki 436 firmadaki istihdamın çoğunluğu ara elemanlardan oluşmaktadır. Bunlar, tekstil, sağlık, gıda, kimya, depoculuk ve demir çelik gibi sektörlerde faaliyette bulunan firmalarda çalışmaktadırlar.  Bunlar dışında firmalarda büro personeli ve yönetici yanında vasıflı işçilere de ihtiyaç duyulmaktadır.     

6-Serbest Bölgede ihracat üzerine kurulu üretim olduğundan nitelikli personel ihtiyaçları konusunda neler söylersiniz?

Serbest Bölge’de faaliyette bulunmakta olan firmalarda makineci, kontrolcü, kaynakçı gibi emek yoğun istihdamın yanında dış ticaret uzmanı, tasarımcı, grafiker, satın alma, insan kaynakları, muhasebe gibi beyaz yaka personel ihtiyacı ön plana çıkmaktadır.

7-Girişimci İnsan Kaynakları Platformunun bir üyesi olarak insan kaynakları yönetimine bakış açınız nedir.?

Mersin İŞKUR ile işbirliği içerisinde, iş ve kariyer fuarı, kariyer günleri gibi istihdam etkinliklerine aktif destek verilmekte ayrıca Girişimci İnsan Kaynakları Platformunun koordinesinde düzenlenmekte olan İnsan Kaynakları Zirvelerinde doğrudan katılım yapılmaktadır. Bu etkinlikler sonucu ortaya çıkan sonuçlar ve paylaşımlar Serbest Bölge firmalarına yol gösterici olmaktadır.         

 

                                                                

8-Üniversite öğrencileri Serbest Bölgede staj yapabilirler mi ve bölgede belli bir staj tarihimiz var mı ?

Serbest Bölge’de faaliyette bulunmakta olan firmalarda staj imkanları bulunmaktadırlar. Bunlar dönem stajları olduğu gibi, yaz stajları da olabilmektedir.

9-Mersin Serbest Bölgesi için ticaret ve istihdam konusunda gelecek öngörüleriniz var mı ?

Kuruluşundan beri Mersin Serbest Bölgesi’nde ticaret ve dolayısı ile istihdam hep yukarı doğru bir eğilimde gitmektedir. Ticaret hacmimiz 2011 yılında ilk kez 3 Milyar dolar sınırını aşmış olup, artık 4 Milyar dolar sınırını zorlamaktadır. Dolayısı ile istihdam da buna paralel olarak önümüzdeki yıllarda 10.000 kişi sınırına yaklaşmış olacaktır.

 

EDVAR MUM

MESBAŞ GENEL MÜDÜRÜor
or