İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMININ PÜF NOKTALARI

1)      İşbaşı Eğitim Programı kapsamında alınabilecek katılımcı sayısı nasıl belirlenir?

         İşbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı, programın başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde programın başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden, kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenir.

 

2)      İşverenlerin ay veya yıl içerisinde en fazla kaç kere katılımcı talep etme hakkı bulunmaktadır?

          Yıl içinde bu yönde bir sınırlama bulunmamakta, aynı ay içerisinde ise toplam 3 farklı tarihte katılımcı talep etme hakkı bulunmaktadır.

 

3)      İşverenler kendi belirlediği kişileri programa alabilir mi?

 

              İşverenler kendileri belirledikleri kişileri program katılımcısı olarak alabilirler, bu kişilerin İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması, programdan yararlanma şartlarını taşıması ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden faydalanması gerekmektedir.

 

4)      Program kapsamında işveren tarafından katılımcılara ücret ödenebilir mi?

             İşveren tarafından katılımcılara İŞKUR’un yapmış olduğu ödemeye ilaveten ödeme yapılabilir. Bu tutarın brüt asgari ücretin yarısını aşmayan kısmı da Gelir Vergisi matrahından düşülebilir.

5)      Kontenjan artırımı nasıl uygulanır?

 

            İşveren tarafından % 50 istihdam taahhüdü verilerek çalışan sayısının % 30’una kadar katılımcı alınabilmektedir.

 

6)      Biten bir programdan sonra hemen yeni bir program açılabilir mi? Bekleme süresi bulunmakta mıdır?

 

              Gereken sayıda katılımcının en az 60 gün istihdam edileceği yönünde taahhüt verilmesi ve işe giriş bildirgelerinin İŞKUR’a ibraz edilmesi durumunda beklemeden yeni bir program açılabilir.

 

7)      Katılımcılar isteğe bağlı sigorta yatırabilirler mi?

 

       Program süresince katılımcıların isteğe bağlı sigortalarını yatırma imkanı bulunmaktadır.

 

8)      İşverenlerin katılımcının performansından memnun olmadığı durumda katılımcıyı programdan çıkarma hakkı bulunmakta mıdır?

 

          Program süresinin ¼ lük süresi dolmadan işveren bu hakkı kullanabilir ancak kalan sürede bu yönde bir hak kullanımı söz konusu değildir.

 

9)      Program sonrası teşvik süreleri ne kadardır?

 

       Programı tamamlayan 18-29 yaş aralığındaki kişilerin 3 ay içerisinde işe alınmış olması kaydıyla imalat sektörü için 42 ay, diğer sektörler için 30 ay süreyle teşvikten yararlanılabilmektedir.

 

10)  Program devam ederken erken istihdam yapılabilir mi? Yoksa program bitiş süresi beklenmek zorunda mı?

 

      Programın her aşamasında erken istihdam gerçekleştirilebilecektir. (Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde asgari modül süresine dikkat edilmelidir)

 or
or