2018 Dönemi TÜİK verilerine göre, Türkiye toplam nüfus 82 milyon 3 bin 882 olarak açıklanırken genç nüfus olarak adlandırılan 15-24 yaş grubundakilerin sayısı 12 milyon 971 bin 396 olarak açıklandı. Buna göre  “genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,8’ini oluştururken, genç nüfusun yüzde 51,2’sini genç erkek nüfus, yüzde 48,8’ini ise genç kadın nüfus oluşturdu.

Dünyanın gelişmiş ülkelerine de baktığımız zaman Türkiye ile benzerlik gösteren bir istatistik var, o da 15-24 yaş grubunu oluşturan gençlerin işsizlik oranları yetişkinlerin işsizlik oranının iki katı seviyesinde olduğu görülüyor. 2018 Dönemi genç işsizlik oranı %20,3 olarak açıklandı. Genç erkeklerde işsizlik oranı %17,6 olurken genç kadınlarda bu oran %25,3 oldu. Aynı dönemde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 24,5 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdamdaki gençlerin %53,3’ü hizmet sektöründe yer aldı.

Gençlerin istihdam oranı %35 olarak açıklanırken, İstihdam edilen gençlerin yüzde 16,6’sı tarım, yüzde 30’u sanayi, yüzde 53,3 ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Gençlerde Eğitim Seviyesi Yükseldikçe İşsizlik Oranı Artıyor

15-24 yaş grubunda ki gençler 2018 dönemi baz alındığında okuma yazma bilmeyenlerde işsizlik oranı yüzde 12, ilköğretim mezunlarının işsizlik oranı yüzde 17, lise ve dengi mesleki lise mezunu olanlarda işsizlik oranı yüzde 21,3, yüksek okul mezunlarında işsizlik oranı yüzde 30,6 olarak açıklanmıştır.

Bugün birçok dünya ülkesinde genç işsizliğin toplam işsizliğe göre daha yüksek olmasının nesnel nedenleri var olmakla beraber, en önemli nedenlerinden biri de gençlerin büyük kısmının ilk kez iş arama sürecine girmesidir. İşverenler açısından baktığımızda “askerlik, tecrübe, düşük ücret ile işe başlama…” gibi işe alım kriterleri gençlerin işgücü piyasasına giriş sürelerini uzatabilmekte, bunun yanında firmaya yansıyan kriz ortamında tecrübeli ve daha uzun süre işyerinde çalışan kişilerin işten çıkarımları, genç çalışanların işten çıkarılmasına göre daha maliyetli olarak görülmektedir.

Ülkemiz açısından eğitim düzeyi yükseldikçe işsizlik oranının yükselmesi, ülkemizde eğitim ve istihdam arasındaki uyumsuzluğun boyutlarını da göstermektedir.

 DÜNYADA GENÇ İŞSİZLİK

2019 yılında güncel genç işsizlik ve genel işsizlik rakamlarını karşılaştırdığımızda; Amerika Birleşik Devletleri genç işsizlik oranı % 8,5 (genel işsizlik oranı % 3,7) EURO Bölgesinde genç işsizlik oranı ortalaması yüzde %15,7 (genel işsizlik oranı %7,5) , Almanya’da yüzde 5,1 (genel işsizlik oranı %3,1), Fransa’da yüzde 20,2 (genel işsizlik oranı % 8,7) İtalya’da yüzde 30,5 (%9,9), İspanya’da yüzde 31,7 (%14,7) olarak açıklandı.

Avrupa ile Türkiye’yi karşılaştırdığımız zaman genç işsizlik rakamlarının genel işsizlik rakamlarının ortalama 2 katı seviyesinde gerçekleşmesi ortak bir nokta sayılırken, gençlerde eğitim düzeyi arttıkça Avrupa’da işsizlik oranları düşerken Türkiye’de tam tersi bir durumla karşılaştığımızı söyleyebiliriz.

 

 or
or