Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) tarafından hayata geçirilen projeyle iş hayatında yer alan profesyonllerin kurumsal ve kişisel eğitimlerle kurumsal ve kişisel kapasitesinin arttırılması hedefleniyor. Girişimci İnsan Kaynakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan ÖZADA; uzun zamandan beri üzerinde çalıştıkları AKADEMİK projesi için firmalarla birebir temas sağladıklarını ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verecek eğitimlerle katkı sunmaya hazırlandıklarını aktardı. Sadece profesyonel çalışanların değil, iş hayatına hazırlanan gençler ve üniversitelilerin de en önemli hedef kitleleri olduğunu belirten ÖZADA; bugüne kadar sivil toplum kuruluşu olarak büyük projeleri hayata geçirdiklerini, en son yapılan 8. İnsan Yönetimi ve Liderlik Zirvesi ile de Türkiye çapında etki yarattıklarını ifade ederek AKADEMİK çalışmasının da bölgemizde fark yaratacağını söyledi.or
or