GİRİŞİMCİ İNSAN KAYNAKLARI DERNEĞİ

2021 YILI  OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA  DAVET

 

     Derneğimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2021  Çarşamba   günü saat 18:30’da Dumlupınar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Blv. No:437, 33150 Yenişehir/Mersin adresindeki  aşağıdaki gündem maddeleri uyarınca yapılacaktır.

     Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı 14.04.2021 Çarşamba   günü aynı yerde ve aynı saatte nisapsız yapılacak ve gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacağından tüm üyelerimizin  toplantıya katılmalarını önemle rica ederim. Saygılarımızla

 

Girişimci İnsan Kaynakları Derneği

Yönetim Kurulu

GÜNDEM :

  1. Açılış, Yoklama
  2. Saygı duruşu
  3. Divan heyetinin oluşturulması
  4. Yönetim kurulu  faaliyet raporunun okunması  
  5. Denetleme Kurulu raporunun okunması
  6. Raporların ayrı ayrı ibrası
  7. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü
  8. Tüzük değişikliğinin yapılması
  9. Yönetim ,denetleme ,disiplin ve etik kurulunun seçimi
  10. Dilekler, temenniler ve kapanış.

İşbu Duyuru Derneğimizin WEB sitesinde yayınlanmış ve dernek üyelerine Whatsapp uygulamasından gönderilerek   dernek üyelerine tebliğ edilmiştir.or
or