Mersin ilinde başlattığımız İnsan Kaynakları çalışanları arasında birlik olabilme adına attığımız adım iş piyasası tarafından da ilgiyle karşılandı. İnsan kaynakları ailemizin büyümesini ve sürdürülebilir bir iletişim ağı ihtiyacını da beraberinde getirdi.Firmalarla periyodik olarak bir araya gelerek özellikle İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yapılacak çalışmaları etkin ve ihtiyaca uygun bir şeklilde planlamaya devam ediyoruz.or
or