2011 yılında Mersin'den çıktığımız yolda İnsan Kaynakları yetkililerinin bir arada bulunduğu sürdürülebilir bir  platform kurmak ve gruba üye kişilerin periyodik olaral bir araya gelerek İnsan Kaynakları alanında yapılacak çalışmaların planlanması, iletişim ağının kurulması ve İnsan Kaynakları yönetimi hususunda farkındalık uyandırmak için çalıştaylar düzenlemeye karar verdik.

    2011 yılında yaptığımız çalıştayda insan kaynakları alanında şartlar oluştuğunda mutlaka dernekleşme hususunda çalışmalar yapılması fikri de paylaşılmıştır. Bunun için kurumsal altyapının geliştirilmesi için "çalıştaylar-ziyaretler-ik eğitimleri-..." çalışmaların planlanması gerekllliği ortaya konmuştur.or
or